Mobile App Solution for Sports Teams


Our team app white label solution have all the major tools and features for any football and sports club – news, live-scores, integrated social feed, game calendar, push notifications, team and players profiles, etc.

Mobile App Solution for Chess Organizations


Our android and ios app white label solution for chess organizations and federations. App contains all the major features and tools what chess organizations need to communicate with their audience.

Mobile App Solution for Sports Leagues


Our sports league app white label solutions have all the major tools and features for any sports league and organization – news, live-scores, standing table, integrated social feed, match – previews, statistics, live feed, etc.

OUR TEAM


We are passionate sports fans and technology geeks. We love solving problems, creating things, working hard and we are enjoying what we do. Our biggest reward is our clients success.

SIA K.I.M. Solution 2018.gada 10.septembrī ir noslēdzis līgumu Nr.IZ-L-2018/40 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” (Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

GREAT FEEDBACKS